Čipová karta

Čipovou kartu Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. lze využít v celém systému městské dopravy v Mladé Boleslavi a na všech provozovaných linkách a spojích společnostmi ČSAD Semily, a.s. a Transcentrum bus s.r.o. Kosmonosy.

Níže je k dispozici žádanka o vystavení čipové karty, informace k jejímu použití, reklamační řád a několik dalších tipů k využití čipové karty. Pokud zde nenaleznete některou informaci, která Vás zajímá, obraťte se na naše pracovníky v Infocentru buď osobně (Autobusové stanoviště od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin, nebo v centru města v Železné ulici od pondělí do pátku od 8 do 11 a od 11:45 do 16:30), nebo telefonicky na čísle 326 73 44 98.

Zde si můžete žádanku o vystavení čipové karty stáhnout a vytisknout. Vyplňte ji a přijde s ní přímo v Infocentru na Autobusové stanoviště a u šetříte čas vyplňováním na místě a sháněním potřebných podkladů.

Co je to čipová karta

Čipová karta je obdobou telefonické karty, kterou lze neomezeně aktivovat podle potřeb a rozhodnutí cestujícího. Životnost této karty je po dobu 5 let. Neodkládejte čipovou kartu k různým magnetickým zdrojům jako je televize, mikrovlnná trouba, mobilní telefon apod. Čipová karta je vhodná pro cestující, kteří využívají městskou dopravu často. Odpadá také manipulace s mincemi pro platbu jízdného v hotovosti, platbu jízdného provádíte pomocí čipové karty, tedy bezhotovostně. Navíc máte s kartou možnost do 45 minut od prvního nástupu do autobusu přestupovat na další spoje a linky městské dopravy zdarma. Cena čipové karty je 120 Kč. Rodiče na mateřské dovolené, děti do 15 let a důchodci na 70 mají čipovou kartu zdarma. Na čipovou kartu lze získat také různé výhody.

Odbavení pomocí čipové karty se provádí přiložením čipové karty ke čtecímu zařízení s jejím symbolem, které je umístěno u vstupních dveří autobusu. Odbavovací zařízení vydá jízdenku dle druhu personifikace čipové karty. U čipových karet, které slouží jako elektronické peněženky, je současně uveden konečný zůstatek finanční částky pro její další použití. V případě, že není čipová karta finančně kryta, musí cestující provést hotovostní platbu dle platného ceníku jízdného. Pokud chce majitel elektronické peněženky zaplatit jízdu jinému cestujícímu, případně odbavit zavazadlo, odbaví nejprve sebe, poté zmáčkne příslušné tlačítko odbavovacího zařízení, opět přiloží kartu a tím získá další požadovanou jízdenku. Cestující který vlastní čipovou kartu s personifikací elektronické peněženky a použije ji k odbavení v autobuse městské dopravy, má možnost do 45 minut od prvního nástupu do autobusu využít přestupnost na další linky městské dopravy zdarma. Přitom je vždy při vstupu do autobusu městské dopravy povinen přiložit kartu ke čtecímu zařízení, které automaticky zhodnotí přestup a vydá jízdenku.

Cestující je povinen si jízdenky a doklady o zřízení nebo dobití čipové karty uschovat pro případnou kontrolu nebo reklamaci u Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. Bez předložení potřebného dokladu nemůže být reklamace uznána.

K zablokování nebo odblokování čipové karty proti zneužití při ztrátě nebo zcizení čipové karty, apod. si Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. stanovuje lhůtu k vyřízení této žádosti do následujícího pracovního dne s tím, že odblokovaná čipová karta je plně funkční v městské dopravě i u ostatních akceptovaných dopravců dva dny po jejím odblokování. Řidič a pověřená osoba dopravce jsou oprávněni odebrat čipovou kartu cestujícímu, který ji užívá v rozporu s Přepravním řádem Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o.
Čipovou kartou, která byla vydána naší společností, můžete hradit bezhotovostně jízdné na všech linkách společností ČSAD Semily, a.s.; ČSAD Česká Lípa, a.s. a Transcentrum bus s.r.o. Kosmonosy. Nevztahuje se na časové jízdenky městské dopravy.

Čipovou kartu lze naprogramovat jako

nepřenosnou, používat ji smí pouze cestující, jehož osobní data jsou na této kartě uvedena a proto lze na tyto čipové karty uplatňovat různé slevy jízdného (důchodci, studenti, časové jízdenky) a dále ji lze využít jako

 • časovou jízdenku týdenní, měsíční a čtvrtletní s omezením na pracovní dny nebo bez omezení;
 • elektronickou peněženku, kdy cestující volí výši finanční náplně, jejíž vyčerpání není nijak časově omezeno a jednotlivé jízdné je postupně odečítáno. Stav konečného zůstatku je uveden na každé jízdence;
 • sdruženou funkci časové jízdenky a elektronické peněženky;

K personifikaci nepřenosných čipových karet žádá Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. cestujícího o písemný souhlas s užitím osobních dat ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data jsou užita výhradně pro potřeby cestujícího a pro vedení a správu databáze čipových karet společnosti.

Po vyčerpání náplně čipové karty provádí její obnovu Infocentrum Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. na Autobusovém stanovišti (Václava Klementa 1439/II, pondělí až pátek od 6 do 17 a v) nebo pobočka v Železné ulici (budova Boleslavského deníku, pondělí až pátek od 8 do 11, od 11:45 do 16:30 hodin) proti zaplacení.

Zásady pro uznání reklamace čipové karty a její náplně

 1. čipová karta nesmí být nijak fyzicky poškozena, například ohnutá, prasklá, porušena na svém obvodu, nebo mít vystouplý nebo vytlačený čip;
 2. majitel karty je oprávněn reklamovat pouze kartu, která byla personifikována na jeho osobu, včetně karet přenosných, u kterých je nutno doložit jejich nákup stvrzenkou. U nezletilých je nutno reklamovat zákonným zástupcem nezletilého;
 3. při uplatňování reklamace je majitel, popř. zákonný zástupce povinen přeložit následující
  • vlastní reklamovanou čipovou kartu;
  • doklad o její koupi, pokud jej nelze předložit, Infocentrum Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. bude žádat osobní data k identifikaci karty;
  • při reklamaci náplně čipové karty je nutné předložit poslední vydanou jízdenku, ne však starší 3 pracovních dnů, jízdenka však musí být identifikovatelná k reklamované kartě;
  • při reklamaci je možné předložit také lístek o skutečném nabití karty a její náplně, který je vystaven při obnově náplně na Informačním středisku, ne však starší 3 pracovních dní;

Při složitějších případech, které nelze řešit přímo v Infocentru společnosti (pouze na Autobusovém stanovišti), si Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. stanovuje lhůtu k vyřešení do sedmého kalendářního dne. Rozhodné datum k podání a uplatnění reklamace je den podání reklamace.

Čipová karta na deset způsobů

 1. zřízení čipové karty vyřizuje pouze Infocentrum Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. na Autobusovém stanovišti a to včetně všech dalších změn. Obnova náplní čipových karet je zajišťována v Infocentru na Autobusovém stanovišti i v Železné ulici;
 2. na čipovou kartu obdržíte zdarma plastové pouzdro, které ji chrání před poškozením;
 3. zřízení čipové karty je bez poplatku, cena karty je 120 Kč;
 4. pokud budete používat čipovou kartu k platbě jízdného pravidelně, ušetříte;
 5. záruka na čipovou kartu je 24 měsíců;
 6. při ztrátě nebo zcizení čipové karty máte možnost ji nechat v Infocentru na Autobusovém stanovišti zablokovat proti zneužití;
 7. zacházejte s čipovou kartou tak, aby nedošlo k jejímu mechanickému, tepelnému nebo magnetickému poškození;
 8. čipová karta se zpět nevykupuje;
 9. čipová karta je jízdní doklad, který jste povinni mít při sobě během celé přepravy;
 10. v případě nefunkčnosti čipové karty se dostavte do Infocentra na Autobusovém stanovišti (telefon 326 734498).


2009 © Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - design by 3wD