Evropské fondy SROP

Evropská unie a Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Evropská unie Statutární město
Mladá Boleslav
Dopravní podnik
Mladá Boleslav, s.r.o.

Obnova vozového parku za přispění strukturálních fondů Evropské unie

V roce 2005 a 2006 dochází k velmi výraznému pokroku v obnově vozového parku městské dopravy. Za přispění strukturálních fondů Evropské unie v rámci Společného regionálního operačního programu, provede Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. obměnu čtyř nízkopodlažních autobusů. Evropská unie se podílí na nákupu autobusů částkou 18 milionů Kč a umožní tak výrazný nárůst kvality služeb a bezbariérové dopravní obslužnosti v celém objemu městské dopravy.

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. touto cestou děkuje Evropské unii, financující prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a Magistrátu města Mladá Boleslav k tak výrazné pomoci při obnově vozového parku.

Prvním autobusem Mercedes Citaro zakoupeném za přispění Evropské unie se již můžete svést na linkách městské dopravy. Další tyto nové vozy budou dodány a do městské dopravy zprovozněny v lednu, v březnu a v květnu. V pondělí 12. prosince 2005 bylo slavnostní uvedení prvního "evropského" autobusu do provozu.

Slavnostní zahájení prvního "evropského" autobusu Mercedes Citaro do provozu proběhlo v pondělí 12. prosince 2005 od 10 hodin na Autobusovém stanovišti za účasti zástupců Magistrátu města, statutárního města Mladá Boleslav, Dozorčí rady Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. a novinářů.

Celkový pohled na autobus Mercedes Citaro a novináře. Autobus Mercedes Citaro připravený ke slavnostnímu uvedení do provozu. Autobus Mercedes Citaro s výraznou propagací Evropské unie a jejích fondů.
Autobus Mercedes Citaro s výraznou propagací Evropské unie a jejích fondů. Bývalý ředitel společnosti Jiří Král při slavnostním projevu. Bývalý jednatel společnosti Ing. Petr Kadaník při slavním projevu k uvedení autobusu do provozu.
Bývalý primátor města Mgr. Svatopluk Kvaizar křtí autobus. Předváděcí jízda městem. Z Autobusového stanoviště na Komenského náměstí. Předváděcí jízda autobusu pro pozvané hosty.

Co je to SROP (Společný regionální operační program)?

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období 2004 - 2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který bude vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program bude založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst.
SROP podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Tím se tento program odlišuje od zbývajících operačních programů, které se zaměřují na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české legislativy převážně v působnosti státu. Určitou výjimku představuje priorita 6 - Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství, kde vedle podpory aktivit majících místní či regionální charakter budou podporovány i aktivity, které mají horizontální či nadregionální charakter.
Cílem SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

Společnost a SROP

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. byl založen v září roku 1997 městem Mladá Boleslav k zajištění městské dopravy ve městě a okolí. V té době obsluhoval 21 linkami území s přibližně 50 tisíci obyvateli. Vozový park byl tvořen 18 nízkopodlažními autobusy Škoda 21 Ab (Škoda Ostrov), 7 nízkopodlažními autobusy Mercedes Citaro (Mercedes Benz) a 3 nenízkopodlažními vozy Karosa (Karosa, modernizované Zliner). Vozový park společnosti byl založen výhradně na nízkopodlažních autobusech, 94,7 % vypravených spojů zajišťují nízkopodlažní autobusy. Společnost chce toto procentní zastoupení nízkopodlažních vozů i nadále zvyšovat a dosáhnout tak 100 % nízkopodlažního vozového parku.

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. chtěl rozvíjet a vytvářet podmínky pro cestování městskou dopravou všem skupinám obyvatel města a okolí. Proto v roce 2005 připravil a začal úspěšně realizovat projekt "Obnova vozového parku v Mladé Boleslavi", při kterém byly postupně nakoupeny čtyři autobusy Mercedes Citaro. V současné době jsou již všechny vozy zakoupeny a projekt se budu ukončovat. Všechny autobusy byly nakoupeny se spoluúčasti Evropské unie a Společného regionálního operačního program v měsíci prosinci 2005, lednu, březnu a květnu 2006. V celkovém projektu obnovy vozového parku se velmi výrazně částkou 18 milionů Kč podílí Evropská unie a umožní tak další a velmi výrazný nárůst kvality služeb a bezbariérové dopravní obslužnosti v celém objemu městské dopravy.

O autobusech Mercedes Citaro

Autobusy jsou vybaveny vnějšími digitálními panely s informacemi o cílové stanici, vnitřním digitálním panelem s informací o následující stanici, ukazatelem hodin a vnitřním hlásičem zastávek. Vnější hlásič zastávek ohlašuje pro slabozraké spoluobčany u autobusu stojícího v zastávce číslo linky, směr jízdy a následující zastávku. Do autobusu je umožněn bezbariérový přístup pomocí naklánění vozu, jeho konstrukci a nástupní plošině u prostředních dveří.

Autobus Mercedes Citaro v číslech délka vozidla 11 950 mm

délka vozidla 11 950 mm
šířka vozidla 2 550 mm
výška vozidla 3 009 mm
výška podlahy nad jízdní dráhou 370 mm
nástupní výška u dveří 320 mm
hmotnost vozidla 18 000 kg
počet sedích osob 29
počet stojících osob 71

Sedadla jsou vyrobena z umělé hmoty s výměnnými poduškami a jsou upevněna v bocích vozidla. Vozidlo je vybaveno místem pro vozíčkáře se samostatnou signalizací pro nástup a výstup. Podlaha vozu je z lisované překližky potažené z obou stran umělou hmotou v šedostříbrné barvě. Podlaha je za každého počasí protiskluzová. Systém přidržných tyčí v interiéru vozu je posuvný a lze jej dále upravovat. Dostatečný počet kolmých tyčí zaručuje, že i cestující se slabším zrakem naleznou ihned možnost se přidržet. Větrání autobusu je zajištěno pěti výklopnými okny, elektrickým ventilátorem ve střeše vozidla a střešními okny, které ovládá elektricky řidič vozu. Topení probíhá pomocí teplovodního topení, kde vodu předehřívá motor a následně nezávislé topení. Motor je v provedení Euro III 185 kW/255 k při 2 000 otáčkách za minutu, jedná se o čtyřtaktní řadový šestiválec s přímým vstřikováním. Převodovka je čtyřrychlostní s vestavěným retardérem.

Fotografie všech čtyř zakoupených vozů

Fotografie zakoupených vozů s registračními značkami 4S5 5773, 5S0 6663, 5S0 7464, 5S2 0080.

SROP a dětská soutěž

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. vyhlásil v květnu 2006 dvě soutěžní akce pro školní mládež. První byla pro menší děti z mateřských škol a prvních stupňů škol základních a měla podtitul "Jezdíme městskou dopravou". Ze zúčastněných první cenu vyhrála zelená třída Mateřské školy Duha v Mladé Boleslavi.

Pro druhé stupně základních škol byla vyhlášena náročnější výtvarná soutěž s názvem "Evropané – autobusem Evropskou unií" a vztahovala se k nákupu autobusů za přispění Evropské unie. Třídní kolektivy měly za úkol připravit návrh na polep autobusů zakoupených z finančních prostředků Evropské unie. Do poloviny června byly na všech čtyřech evropských autobusech aplikovány dané návrhy polepů. Za nejlepší návrh na polep byl oceněn kolektiv žáků 8. ročníku ze 3. základní školy Dr. E. Beneše v Mladé Boleslavi.

Všechny výtvarné práce byly vystaveny také v našem Informačním středisku v Železné ulici. Čtyři nejlepší byly realizovány jako polep zadních částech "evropských" autobusů Mercedes Citaro zakoupených v projektu SROP. A jaká byla pro děti výhra? Pro oba školní kolektivy to byla možnost jakéhokoliv využití autobusu společnosti do vzdálenosti 100 kilometrů.

Fotografie prací z vyhlášené soutěže Evropané - autobusem Evropskou unií2009 © Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - design by 3wD