Evropské fondy ROP

Šest autobusů městské dopravy bylo zakoupeno za přispění evropských dotací

ROP Střední Čechy. Obnova vozového parku Dopravního podniku Mladá Boleslav. Investice do Vaší budoucnosti.

Projekt s názvem "Obnova vozového parku Dopravního podniku Mladá Boleslav" je dílčím projektem Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav. Nákupem šesti nízkopodlažních autobusů Tedom došlo k obnově vozového parku Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 27 515 444 Kč, prostředky žadatele 16 659 384 Kč, z čehož dotace je 10 856 060 Kč.

Nízkopodlažní autobusy Tedom C12 D jsou osazeny dieselovým motorem Deutz, který splňuje přísná ekologická kritéria k provozu prostředku veřejné dopravy v provedení Euro 5. Ovzduší Statutárního města Mladá Boleslav tak bude zatěžovat zcela minimálně.

Autobus má troje dveře, v celé jeho délce není žádný schod a je tak plně nízkopodlažní. V interiéru vozidla nejsou v jeho přední části sedadla na zvýšených stupíncích a cestující tak mají snadné usedání na sedačky. Trojice širokých dveří otvíraných dovnitř a nízká nástupní výška s možností dalšího naklonění autobusu, tzv. kneelingu, jsou zárukou rychlé výměny osob v zastávkách. U prostředních dveří je autobus vybaven výklopnou plošinou pro nájezd invalidních vozíků či kočárků. Délka autobusu je 12 030 mm, šířka 2 550 mm, výška činí 3 040 mm. Autobus váží 18 000 kg, maximální rychlost 80 km/h, má dvě nádrže na 250 litrů paliva. Maximálně může převézt 101 cestujících.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu CZ.1.15/3.1.00/91.00598.

Co je to ROP?

Regionální operační program pro region soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP NUTS 2 Střední Čechy) představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 až 2013. Program vychází z platných strategických a programových materiálů kraje, jako jsou Program rozvoje Středočeského kraje a další sektorové či průřezové koncepční materiály.Globálním cílem ROP NUTS 2 Střední Čechy k roku 2013 je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.

Autobus registrační značky 1SC 9101 Autobus registrační značky 1SC 9102 Autobus registrační značky 1SC 9103
Autobus registrační značky 1SC 9104 Autobus registrační značky 1SC 9105 Autobus registrační značky 1SC 9106


2009 © Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - design by 3wD