Městská karta

Čipovou kartu Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. lze využít v celém systému městské dopravy v Mladé Boleslavi a na všech provozovaných linkách a spojích společnostmi ČSAD Semily, a.s. a Transcentrum bus s.r.o. Kosmonosy. Kartou se lze také prokázat při uplatňování nároku za slevu. Partneři pro uplatňování slevy níže.

Žádanka o vystavení čipové karty dokument PDF

Co je to čipová karta

Městská karta Městská karta

Čipová karta je obdobou telefonické karty, kterou lze neomezeně aktivovat podle potřeb a rozhodnutí cestujícího. Životnost této karty je po dobu 5 let. Neodkládejte čipovou kartu k různým magnetickým zdrojům jako je televize, mikrovlnná trouba, mobilní telefon apod. Čipová karta je vhodná pro cestující, kteří využívají městskou dopravu často. Odpadá také manipulace s mincemi pro platbu jízdného v hotovosti, platbu jízdného provádíte pomocí čipové karty, tedy bezhotovostně. Navíc máte s kartou možnost do 45 minut od prvního nástupu do autobusu přestupovat na další spoje a linky městské dopravy zdarma. Cena čipové karty je 120 Kč.

Odbavení v MHD pomocí čipové karty

Odbavení pomocí čipové karty se provádí přiložením čipové karty ke čtecímu zařízení s jejím symbolem, které je umístěno u vstupních dveří autobusu. Odbavovací zařízení vydá jízdenku dle druhu personifikace čipové karty. U čipových karet, které slouží jako elektronické peněženky, je současně uveden konečný zůstatek finanční částky pro její další použití. V případě, že není čipová karta finančně kryta, musí cestující provést hotovostní platbu dle platného ceníku jízdného. Pokud chce majitel elektronické peněženky zaplatit jízdu jinému cestujícímu, případně odbavit zavazadlo, odbaví nejprve sebe, poté zmáčkne příslušné tlačítko odbavovacího zařízení, opět přiloží kartu a tím získá další požadovanou jízdenku. Cestující který vlastní čipovou kartu s personifikací elektronické peněženky a použije ji k odbavení v autobuse městské dopravy, má možnost do 45 minut od prvního nástupu do autobusu využít přestupnost na další linky městské dopravy zdarma. Přitom je vždy při vstupu do autobusu městské dopravy povinen přiložit kartu ke čtecímu zařízení, které automaticky zhodnotí přestup a vydá jízdenku.

Čipovou kartu lze naprogramovat jako

- nepřenosnou, používat ji smí pouze cestující, jehož osobní data jsou na této kartě uvedena a proto lze na tyto čipové karty uplatňovat různé slevy jízdného (důchodci, studenti, časové jízdenky)
- časovou jízdenku týdenní, měsíční a čtvrtletní s omezením na pracovní dny nebo bez omezení;
- elektronickou peněženku, kdy cestující volí výši finanční náplně, jejíž vyčerpání není nijak časově omezeno a jednotlivé jízdné je postupně odečítáno. Stav konečného zůstatku je uveden na každé jízdence;
- sdruženou funkci časové jízdenky a elektronické peněženky;
K personifikaci nepřenosných čipových karet žádá Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. cestujícího o písemný souhlas s užitím osobních dat ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data jsou užita výhradně pro potřeby cestujícího a pro vedení a správu databáze čipových karet společnosti.
Po vyčerpání náplně čipové karty provádí její obnovu Infocentrum Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. na Autobusovém stanovišti (Václava Klementa 1439/II, pondělí až pátek od 6 do 17 a v) nebo pobočka v Železné ulici (budova Boleslavského deníku, pondělí až pátek od 8 do 11, od 11:45 do 16:30 hodin) proti zaplacení.

Zásady pro uznání reklamace čipové karty a její náplně

- čipová karta nesmí být nijak fyzicky poškozena, například ohnutá, prasklá, porušena na svém obvodu, nebo mít vystouplý nebo vytlačený čip;
- majitel karty je oprávněn reklamovat pouze kartu, která byla personifikována na jeho osobu, včetně karet přenosných, u kterých je nutno doložit jejich nákup stvrzenkou. U nezletilých je nutno reklamovat zákonným zástupcem nezletilého;
- při uplatňování reklamace je majitel, popř. zákonný zástupce povinen přeložit následující
- vlastní reklamovanou čipovou kartu;
- doklad o její koupi, pokud jej nelze předložit, Infocentrum Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. bude žádat osobní data k identifikaci karty;
- při reklamaci náplně čipové karty je nutné předložit poslední vydanou jízdenku, ne však starší 3 pracovních dnů, jízdenka však musí být identifikovatelná k reklamované kartě;
- při reklamaci je možné předložit také lístek o skutečném nabití karty a její náplně, který je vystaven při obnově náplně na Informačním středisku, ne však starší 3 pracovních dní;

Co dělat v případě ztráty??

Pokud ztratíte kartu, je vhodné okamžitě zavolat, nebo se osobně dostavit, na informační středisko DP na autobusovém stanovišti. Karta bude zablokována a po zřízení nové je možné si nechat zůstatek převézt.
Pokud nastane ztráta karty, nelze žádat o novou zdarma v žádném případě.

VÝHODY A VYUŽÍTÍ MB KARTY       

- Čipová karta pro MHD
- 20% sleva do městského krytého bazénu a koupaliště
- 5% sleva do obchodů: Nábytek Řepov, FN Trade Parfumerie, Bylinka MB, Auto Kelly

CENA MHD KARTY

 Základní cena karty 120,- Kč

 KARTA ZDARMA (vystavení i jízdné)

- Děti do 15 let (nutno potvrzenou a vyplněnou žádanku od školy)
- Důchodce na 70 let (na základě předložení občanského průkazu)
- Dárce krve (na základě předložení kartičky dárce krve nebo Jánského plakety)
- Rodič na mateřské dovolené – potvrzení SÚ, ÚP či Magistrátu (kopie)

SLEVA NA JÍZDNÉ

- Studenti 15-26 let (potvrzení ze školy (žádanka, potvrzení ze školy nebo ISIC)
- Důchodce nad 62 let – potvrzení o důchodu

ZŘÍZENÍ KARTY

 - Infocentrum DP – autobusové nádraží u Bondy centra (nutno mít doklad s fotkou nebo samostatnou fotku v dostatečné kvalitě)
- Provizorní kancelář vedle nového městského bazénu (ul. Na Celně)

NABITÍ KARTY

- Infocentrum DP – autobusové nádraží u Bondy centra
- Informační středisko Mladá Boleslav (ul. Železná)

Co dělat v případě ztráty??

Pokud ztratíte kartu, je vhodné okamžitě zavolat, nebo se osobně dostavit, na informační středisko DP na autobusovém stanovišti. Karta bude zablokována a po zřízení nové je možné si nechat zůstatek převézt.
Pokud nastane ztráta karty nelze žádat o novou zdarma v žádném případě.

 

U městské karty lze čerpat mnoho výhod - smluvní partneři poskytující slevu

Logo partnera Partner Sleva

Auto Kelly
Průmyslová
293 01 Kosmonosy - Mladá Boleslav
Česká republika

5%

HN Trade parfumerie
Náměstí Míru 1002
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

5%

Nábytek Řepov

5%

Městský bazén Mladá Boleslav na Štěpánce
Na celně 1456
293 01 Mladá Boleslav III
E-mail:  info@bazenmb.cz
Tel.:  +420 326716270

20%

BYLINKA MB
17. listopadu 1197
Mladá Boleslav

5%

 2009 © Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - design by 3wD