Reklamy

Provozujeme celkem 30 autobusů s vnitřními i vnějšími reklamními plochami v rámci města Mladá Boleslav.

Ing. Marek Džuvarovský 326 72 82 11 telefon: 326 72 82 11
email: reditel@dpmlb.cz
Václava Drbohlavová 326 72 82 11 drbohlavova@dpmlb.cz

Vnitřní reklamní plocha

Provozujeme 30 autobusů s vnitřní reklamní plochou (tři až čtyři v každém autobuse), která je přesně dána reklamními panely, na které jsou vylepovány reklamní plakáty ve formátech A5 na šířku nebo výšku, A4 na šířku nebo výšku a A3 jen na šířku.

Cena vylepení a umístění jednoho letáku formátu A5 nebo A4 na jeden den do jednoho autobusu je 6 Kč bez DPH. Leták A3 je pak za stejných podmínek za cenu 8,5 Kč bez DPH. Při dlouhodobějších kampaních nebo objednávkách je možné sjednat slevu na celou zakázku. U této reklamní činnosti nabízíme také možnost pořízení a zaslání fotodokumentace stavu vylepených letáků.

Vnější reklamní plocha

K polepu nabízíme - zadní část autobusu, boční (levá nebo pravá) část, celopolep autobusu. Nabízíme variantu úhrady formou rozložených splátek na dané období bez jakéhokoliv navýšení. Společnost se nebrání dohodě a úpravám podmínek podle požadavků a potřeb jednotlivých zákazníků (inzerentů).

Nabídka vnějších reklamních ploch

1. celopolep ve variantě s okny nebo bez oken;
2. pravá strana opět ve variantě s nebo bez oken;
3. levá strana s variantou s nebo bez oken;
4. zadní část autobusu;
5. střední bok;
6. pásová reklama dle m2 polepené plochy.

Poznámky

  • cenu za pronájem vnější reklamní plochy autobusu je možné realizovat po vzájemné dohodě dle splátkového kalendáře;
  • vzor smlouvy je k dispozici na vyžádání;
  • prodloužení doby polepu po dohodě možné s ohledem na stav reklamního polepu;
  • reklamní agenturu pro výrobu polepu a jeho realizaci můžeme doporučit, jinak necháváme zajištění polepu zcela na inzerentovi;
  • cena malých rozměrů reklamních polepů (pásová reklama) se odvíjí dle m2 plochy a dle našich zkušeností ji doporučujeme pouze na krátkodobé kampaně;
  • z morálních a etických důvodů neumožňujeme reklamu na výherní a sázkové automaty a činnosti s tím spojené, pornografii, sexshopy a činnosti a služby s tím spojené, na návykové látky, na alkoholické (vyjma piva a vína) a tabákové výrobky. Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o umístění reklamního polepu;


  • 2009 © Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - design by 3wD