Reklamy

Provozujeme celkem 30 autobusů s vnitřními i vnějšími reklamními plochami v rámci města Mladá Boleslav.

Ing. Marek Džuvarovský 326 72 82 11 telefon: 326 72 82 11
email: reditel@dpmlb.cz
Václava Drbohlavová 326 72 82 11 drbohlavova@dpmlb.cz

Vnitřní reklamní plocha

Provozujeme 30 autobusů s vnitřní reklamní plochou (tři až čtyři v každém autobuse), která je přesně dána reklamními panely, na které jsou vylepovány reklamní plakáty ve formátech A5 na šířku nebo výšku, A4 na šířku nebo výšku a A3 jen na šířku.

Cena vylepení a umístění jednoho letáku formátu A5 nebo A4 na jeden den do jednoho autobusu je 10 Kč bez DPH. Leták A3 je pak za stejných podmínek za cenu 12 Kč bez DPH. Při dlouhodobějších kampaních nebo objednávkách je možné sjednat slevu na celou zakázku. U této reklamní činnosti nabízíme také možnost pořízení a zaslání fotodokumentace stavu vylepených letáků.

Vnější reklamní plocha

K polepu nabízíme - zadní část autobusu, boční (levá nebo pravá) část, celopolep autobusu. Nabízíme variantu úhrady formou rozložených splátek na dané období bez jakéhokoliv navýšení. Společnost se nebrání dohodě a úpravám podmínek podle požadavků a potřeb jednotlivých zákazníků (inzerentů).

Nabídka vnějších reklamních ploch

1. celopolep ve variantě s okny nebo bez oken;
2. pravá strana opět ve variantě s nebo bez oken;
3. levá strana s variantou s nebo bez oken;
4. zadní část autobusu;
5. střední bok;
6. pásová reklama dle m2 polepené plochy.

Poznámky

  • cenu za pronájem vnější reklamní plochy autobusu je možné realizovat po vzájemné dohodě dle splátkového kalendáře;
  • vzor smlouvy je k dispozici na vyžádání;
  • prodloužení doby polepu po dohodě možné s ohledem na stav reklamního polepu;
  • reklamní agenturu pro výrobu polepu a jeho realizaci můžeme doporučit, jinak necháváme zajištění polepu zcela na inzerentovi;
  • cena malých rozměrů reklamních polepů (pásová reklama) se odvíjí dle m2 plochy a dle našich zkušeností ji doporučujeme pouze na krátkodobé kampaně;
  • z morálních a etických důvodů neumožňujeme reklamu na výherní a sázkové automaty a činnosti s tím spojené, pornografii, sexshopy a činnosti a služby s tím spojené, na návykové látky, na alkoholické (vyjma piva a vína) a tabákové výrobky. Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o umístění reklamního polepu;


  • 2009 © Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - design by 3wD