Užitečné rady

Užitečné rady pro cestování v městské dopravě

Na této stránce naleznete řadu různých užitečných rad pro cestování v městské dopravě, které je dobré si přečíst, dozvíte se zde totiž řadu zajímavého. Pokud máte sami nějakou užitečnou radu i pro ostatní, napište nám. Kontaktní formulář naleznete v sekci Kontakt.

1) Cestování s dětskými kočárky

Cestující s dětským kočárkem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče. Ve vozidle smí být přepravován jeden dětský kočárek. Řidič může povolit s přihlédnutím k provozním poměrům na lince přepravu druhého kočárku. Kočárek umístěte na místo k tomu určenému a označené příslušným piktogramem kočárku. Další podrobnosti v textu ustanovení přepravního řádu.

2) Pozor na cyklisty

Při výstupu v zastávkách v ulicích Jana Palacha, Václava Klementa a U Stadionu si dávejte pozor na projíždějící cyklisty. Prostorem zastávek totiž prochází cyklistická stezka.

3) Mincovní automat nevrací přeplatek

Mincovní automat pro výdej jízdenek hrazených v hotovosti je umístěn u vstupních dveří do autobusu. Přijímá pouze mince v nominální hodnotě 1, 2, 5, 10 a 20 Kč. Automat ale přeplatek nevrací. Odbavujte se (zakoupení jízdenky vhozením mincí nebo přiložením čipové karty ke čtecímu zařízení) provádějte až ve chvíli, kdy se odbavil cestující před Vámi. Vystavujete se tak riziku, že jeho jízdné bude Vašim přičiněním účtováno třeba z Vaší čipové karty nebo vhozených mincí. Uspěchanost se v tomto případě nevyplácí.

4) Průkazky předkládejte bez vyzvání

Průkazky na slevu v jízdném nebo pro bezplatné jízdné předkládejte bez vyzvání, je to jednak Vaše povinnost a také způsob, jak svůj nárok prokázat. Jde o všechny druhy jízdného zdarma, tj. důchodci nad 70 let se musí prokázat při nástupu občanským průkazek, rodiče na mateřské dovolené, děti do 15 let se musí prokázat platnou a nepoškozenou průkazkou vydanou Magistrátem města Mladá Boleslav nebo příslušnou základní školou. Držitelé Jánského plakety se musí při odbavení čipovou kartou prokázat platným dokladem k nároku na toto jízdné. Taktéž předkládejte bez vyzvání průkazky ZTP a ZTP–P a další průkazky (Konfederace politických vězňů, Bojovníků za svobodu apod.) a v neposlední řadě i platné potvrzení o školní docházce při požadavku na zlevněné, poloviční jízdné. Toto potvrzení musí být opatřeno razítkem školy a fotografií žáka, jinak není považováno za platné (možné používat i průkaz pro Středočeské žákovské jízdné nebo žákovské a studentské jízdné z regionálních linek).

5) Nástup a výstup

Nástup do autobusu je umožněn pouze předními dveřmi. Výstup pak pouze prostředními nebo zadními dveřmi. Nástup s kočárkem je po signalizaci vně vozidla k dispozici prostředními dveřmi, v případě autobusu se schody (starší typy vozidel Karosa) pak pouze zadními dveřmi.

6) Pozor na kapsáře

I když se tento nešvar v našich autobusech vyskytuje ojediněle, nikdy nepodceňujte bezpečnost svých věcí. Věnujte proto zvýšenou pozornost svým osobním věcem, pozor na kapsáře a drobné krádeže. V případě nutnosti informujte řidiče a volejte policii.

7) Nemusí Vás být slyšet za každou cenu

Ostatní cestující v autobuse nemusí chtít poslouchat Vaši hudbu nebo hlasitý rozhovor a nemusí je zajímat. Chovejte se proto tak, abyste ostatní nerušili.

8) Ne každý respektuje čtyřnohého přítele

Ne každý respektuje Vašeho čtyřnohého přítele. Přepravovaný pes musí být podle ustanovení přepravního řádu ve schráni nebo na krátkém vodítku a s náhubkem.

9) Uvolněte místo k sezení

Uvolněte místo k sezení těm, kteří to více potřebují. V každém autobuse jsou totiž vyhrazena místa k sezení pro osoby s omezenou schopností pohybu. Nachází se v přední části autobusu a jsou označena příslušným piktogramem.

10) Mějte své chování pod kontrolou

Buďte ohleduplní k ostatním spolucestujícím, řidičovi nebo revizní kontrole, Vaše zážitky nebo záměrné chování před ostatními cestujícími nemusí jiné zajímat. Chovejte se podle pravidel slušného chování.

11) Ať Vaše zavazadla nepřekáží

Neodkládejte Vaše zavazadla na sedačky, ty slouží k sezení, navíc tím zabíráte další místo k sezení jiným cestujícím a nedávejte je ani tak, aby nepřekážela v pohybu ostatním cestujícím.

12) Ztráty a nálezy

Pokud něco v autobuse zapomenete, zavolejte co nejdříve na telefon 326 72 82 12, všechny ztráty a nálezy se totiž evidují na našem dispečinku. Pokud ztratíte čipovou kartu, informujte se v našem Infocentru na Autobusovém stanovišti (od pondělí do pátku 6 až 17 hodin), nebo zavolejte 326 73 44 98.

13) Neprojevujte své výtvarné nadání v autobuse

Znečištění a poškozování autobusu je porušením přepravních podmínek a je za tento přestupek možné udělit pokutu, denně navíc autobusy čistíme a uklízíme. To samé platí i pro zastávky a jízdní řády. Nepoškozujte je, slouží nám všem a nikdy nevíte, kdy je budete sami potřebovat.

14) Potřebujete poradit

Pokud poradit se spojením nebo vyhledáním optimálního spojení nebo další informace o dopravě, zavolejte naši telefonní infolinku 326 73 44 98, nebo nám napište přes formulář "Napište nám".

15) Sankce za porušení přepravního řádu

Pokud porušíte přepravní řád a jeho jednotlivá ustanovení, můžete být v případě revizní a kontrolní činnosti (za osobou oprávněnou provádět kontrolu je považován i řidič autobusu a další zmocněné osoby Dopravním podnikem Mladá Boleslav, s.r.o.) pokutováni. V takovém případě postupujte dle informací, které Vám pracovní kontrolní a revizní činnosti předá. V případě neakceptování této pokuty může dojít až k soudnímu jednání a vymáhání dlužné částky exekučně. Hotovostní platbu přirážek k jízdnému (sankce) je možné provádět v budově Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o., v kanceláři účetních od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

16) Vandalismus

Počmárané stěny a sedačky v autobusech, poničené zastávkové označníky, polámané informační tabule, potrhané a počmárané jízdní řády, rozřezané sedačky. Tyto a jiné vandalské činy na zařízení Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. by daly na dlouhý seznam. Zároveň by byl také velmi dlouhý seznam jmen našich spoluobčanů, kteří se vandalismu na našem majetku, který plní veřejnou službu pro nás všechny, dopouští. Vandalismus není pouze novodobý fenomén, byl tu vždy a vždycky také bude. Vandalismus tu je a určitě je třeba proti němu něco dělat. Ví někdo co? Pokud máte zajímavý a neotřelý nápad, jak proti všudypřítomnému vandalismu v dopravě bojovat, napište nám jej na přes kontaktní formulář v sekci "Napište nám". Nejzajímavější a praktické příspěvky zveřejníme a samozřejmě odměníme.
Jízdní řád v mobilu Chcete mít jízdní řád zdarma ve svém mobilu? Aktuální info e-mailem Chcete dostávat aktuální informace z městské dopravy do své e-mailové schránky? Reklamní plochy Chcete inzerovat v autobusech? Nabízíme Vám k tomu reklamní plochy. Čipová karta S čipovou kartou je jízda levnější a nepotřebujete hledat drobné, navíc můžete přestupovat zdarma.2009 © Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - design by 3wD