Zřízení městské karty a potřebné doklady

Typy jednotlivých čipových karet a doklady potřebné k jejich zřízení (po vyplnění žádanky o zřízení karty)

Žádanka o vystavení čipové karty dokument PDF

1. pro pracující (ke zřízení karty je třeba občanský průkaz), fotografie;

2. studentská (pro studenty a učně, ke zřízení karty je třeba občanský průkaz případně doklad totožnosti zákonného zástupce a platné potvrzení denního studia pro daný školní rok), fotografie;

3. důchodce nad 60 let (ke zřízení karty je třeba občanský průkaz a doklad o starobním důchodovém výměru), fotografie;

4. ostatní (je třeba občanský průkaz a nárok dokazující oprávnění na vybraný druh jízdného), fotografie.

Čipovou kartu nelze vrátit. Záruční doba na čipovou kartu je 24 měsíců. Majitel čipové karty je povinen dodržovat její termín platnosti, který je stanoven při jejím vydání. Prodloužení platnosti provádí Infocentrum Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o. na Autobusovém stanovišti. Studenti od 15 let musí doložit nárok na poloviční, zlevněné jízdné každý školní rok.
Čipová karta může být nastavena jako

5. nepřenosná

používat tuto kartu smí pouze osoba, jejíž osobní data jsou v ní uvedena. K personifikaci nepřenosných čipových karet je nutný písemný souhlas cestujícího s užitím jeho osobních dat ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní data budou užita výhradně pro potřeby cestujícího a pro databázi čipových karet u společnosti. Nepřenosnou čipovou kartu lze využít jako

  • časovou jízdenku týdenní, měsíční a čtvrtletní s omezením na pracovní dny nebo bez omezení (občanská, žákovská);
  • elektronickou peněženku, kdy cestující volí výši finanční náplně, jejíž vyčerpání není nijak časově omezeno a jednotlivé jízdné je postupně odečítáno. Konečný zůstatek je vždy uveden na každé jízdence;
  • sdruženou funkci časové jízdenky a elektronické peněženky2009 © Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. - design by 3wD